ลงทะเบียนชั่วโมงทุน  
รหัสนักศึกษา
(Student ID)
ชื่อ-นามสกุล
(Name - Lastname)
Email
เบอร์โทรศัพท์
(Telephone)
สาขา
(Major)
เลขบัตรประชาชน
(Identification Number)
facebook

รูป
(Picture)

ทุน
(Type)
   
พิมพ์ข้อความที่เห็นด้านบน
(Type the text you see above)

ลงทะเบียน (Register)

ขึ้นชั่วโมงทุน (Scolarship Hours)

ตรวจสอบชั่วโมงทุน (Checking)

ตรวจสอบชั่วโมงทุน (Checking) (เฉพาะรหัสนศ.)

 
BBARSU Login