ขึ้นชั่วโมงทุน (Scolarship Hours)  
รหัสนักศึกษา
(Student ID)
เทอม
(Semester)
วัน/เวลาที่ทำ
(Activity Date)
วัน (Date) เวลา (Time)
กิจกรรมที่ทำ
(Activities)
ชั่วโมงที่ทำ
(Hours)
   
พิมพ์ข้อความที่เห็นด้านบน
(Type the text you see above)

ลงทะเบียน (Register)

ขึ้นชั่วโมงทุน (Scolarship Hours)

ตรวจสอบชั่วโมงทุน (Checking)

ตรวจสอบชั่วโมงทุน (Checking) (เฉพาะรหัสนศ.)

 

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/www/virtual/bbarsu.com/htdocs/SYSTEM/scholarship/add_sch.php on line 215

Warning: include(): Failed opening 'footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/www/virtual/bbarsu.com/htdocs/SYSTEM/scholarship/add_sch.php on line 215