RBS NEWS

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรังสิต “RSU 5.0” ประจำปี 2560

งานแถลงข่าว มหาวิทยาลัยรังสิต “RSU 5.0” ประจำปี 2560 นายธุรกิจ อินทรบุตร (ต้น) ว่าที่บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรังสิต) ร่วมนำผลงานส้มตำอบกรอบ ออกบูธนำเสนอนวัตกรรม ผู้สนใจสามารถติดต่อหรือดูผลิตภัณฑ์ได้ที่ : https://www.facebook.com/mt.maetuk

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรมในเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพที่มีคุณภาพ” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้กับอาจารย์ นักศึกษาปริญญาเอก นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต #DBA #RBS

เด็กรังสิตไม่ธรรมดา!! พัฒนาอาหารไทยขึ้นชื่ออย่างส้มตำให้อยู่ในรูปแบบ “ส้มตำไทยอบกรอบ”

ชื่นชมความคิดลูกรังสิต กับการพัฒนาอาหารไทยขึ้นชื่ออย่างส้มตำให้อยู่ในรูปแบบ “ส้มตำไทยอบกรอบ” พร้อมรับประทานง่าย..ๆ เพียงเเค่ • ฉีกซอง • เติมน้ำ • คลุกเคล้าให้เข้ากันเเล้วทาน เป็นการเริ่มต้นธุรกิจที่น่าสนใจของ นายธุรกิจ อินทรบุตร (ต้น) ว่าที่บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรังสิต) “สองปีกว่าที่ผมลองผิดลองถูก ทั้งศึกษาข้อมูล ลงมือทำในทุกๆ ขั้นตอน วางแผนการกาตลาด ฯลฯ กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ง่ายเลย เเละผมจะพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์นี้ต่อไปเรื่อยๆ ให้คนทั่วโลกได้อยู่จักส้มตำ ซึ่งเป็นเมนูอาหารสุดอร่อยอีกจานของเมื่องไทย…” ผู้สนใจสามารถติดต่อหรือดูผลิตภัณฑ์ได้ที่ :

คณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคลังสินค้าและระบบขนส่งจำลอง ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม) ที่มา Facebook: คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรังสิต

ละครเวทีเทิดพระเกียรติ ในโครงการ Sound of love “เสียงแห่งความจงรักภักดี” ในเรื่อง “Super Hero”

น้องๆที่สนใจจะเข้าชมการแสดงบัตรฟรียังมีอีกนะครับ ละครเวทีเทิดพระเกียรติ ในโครงการ Sound of love “เสียงแห่งความจงรักภักดี” ในเรื่อง “Super Hero” จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยรังสิตเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกและได้สร้างสรรค์ผลงาน โดยให้นักศึกษาอันเป็นเยาวชนของชาติได้ค้นคว้า เรียนรู้ และซาบซึ้งในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงปฏิบัติงานมาตลอดระยะเวลา 70 ปี ผ่านการสื่อสารในรูปแบบละครเวที ที่เปี่ยมล้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดแสดงวันที่ 24-26 กุมภ่าพันธ์ 2560

ปิดรับ 21 ชั่วโมงแรก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (วันศุกร์นี้) เวลา 16.30 น.

ปิดรับ 21 ชั่วโมงแรก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (วันศุกร์นี้) เวลา 16.30 น. ศูนย์ทุนฯปิดทำการ วันที่ 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2560 เปิดทำการอีกครั้ง วันที่ 6 มีนาคม 2560 *** น้องๆที่ยังไม่ขึ้นชั่วโมงทุน ให้รีบมาขึ้นตามวันและเวลาที่กำหนด ***

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต จับมือ สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย จัดงาน BME INNOVATION 2017

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย จัดงาน BME INNOVATION 2017 ซึ่งเป็นกิจกรรมประชุมวิชาการและประกวดผลงาน นวัตกรรม วิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยมีสถาบันต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนด้านศวกรรมชีวการแพทย์ทั่วประเทศ รวม 7 สถาบัน เข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ในไทย โดย ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล นายกสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย นอกจากนี้

ชีวิต ดี๊ ดี l เรียนฟรี! มีทุนการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครผู้ที่มีผลการเรียนดีเพื่อให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยคณะบริหารธุรกิจจัดให้มีการสัมภาษณ์/มอบทุนการศึกษาให้กับผู้มีผลการเรียนดี (ปีการศึกษา 2560)

กิจกรรมสร้างเครือข่ายวิชาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้โครงการ HR Camp (ครั้งที่ 3)

อาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ • มหาวิทยาลัยรังสิต • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม • มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายวิชาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้โครงการ HR Camp (ครั้งที่ 3) ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560

คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ | ได้ให้การต้อนรับ “สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)

คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ | ได้ให้การต้อนรับ “สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)   สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) มอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายกิจการนักศึกษา วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเกียรติจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ามาทัศนศึกษาดูงาน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเกียรติจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ามาทัศนศึกษาดูงาน และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิด ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร และการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ 2559