RBS EVENT

มหาวิทยาลัยรังสิต

โครงการศึกษาดูงาน บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด

โครงการศึกษาดูงาน บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ …………………. • สาขาการจัดการโลจิสติกส์ • สาขาการจัดการอุตสาหกรรม • สาขาธุรกิจค้าปลีก ศึกษากระบวนการผลิต การบริหารจัดการคลัง/เก็บสินค้า และช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ทำให้นักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา..ได้เรียนรู้ความเกี่ยวเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (นักศึกษา และอาจารย์ จำนวน 120 คน)

กีฬาพะยอมเกมส์ (ครั้งที่ 9) พาเหรด

ขอบคุณตัวแทนสาขา และนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ | จนมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมกว่า 700 คน คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ – กนบ. #ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

ครั้งแรกที่กีฬา “เชียร์ลีดดิ้ง” ได้รับการบรรจุเป็นกีฬาสาธิต ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2560

การแข่งครั้งแรกนี้ในชื่อมหกรรม “สุรนารีเกมส์” โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ทีมเชียร์ลีดดิ้งจาก ม.รังสิต แชมป์โลกปี 2015 กวาดเหรียญทองไปได้ทั้ง 3 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ ประเภทเชียร์ลีดดิ้ง มิกซ์ ,สมอลกรุ๊ป มิกซ์ และดับเบิล ที่มา Facebook: RANGSIT UNIVERSITY,THAILAND

ประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประจำภาคการศึกษา 2/2559

ประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประจำภาคการศึกษา 2/2559 ————— ได้รับความอนุเคราะห์จาก “รองอธิการฝ่ายแผนพัฒนาและการเงิน” ให้แนวทางการดำเนินงาน ที่มา Facebook: คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรังสิต

ทำกิจกรรมเรียนรู้ธุรกิจระหว่างประเทศและวัฒนธรรม

รายวิชา International Business (สาขาวิชาการจัดการ) ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติจาก International Business Program โดยนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติรวมกว่า 100 คน..ทำกิจกรรมเรียนรู้ธุรกิจระหว่างประเทศและวัฒนธรรมระหว่างกัน ดำเนินการโดย อ.อัมพร • ดร.ปิยรัตน์ • Dr.Caspar ที่มา Facebook: คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรังสิต

บริหารธุรกิจ ม.รังสิต จัดประกวดแผนธุรกิจ “BBA@RSU Business Challenge 2016 #2”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จัดการประกวดแผนธุรกิจ “BBA@RSU Business Challenge 2016 #2” เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ให้แก่นักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ จากการเรียนรู้นำสู่การก้าวไกล ตามไทยแลนด์ 4.0 (Creative Business : Thailand 4.0) ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (โซน ZPELL ชั้น 3) ผลการประกวดแผนธุรกิจ

ม.รังสิต จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายวิชาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายวิชาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์ เปิดมุมมองและความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ และทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกัน ภายใต้โครงการ HR Camp (ครั้งที่ 3) โดยมีอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย จังหวัดชลบุรี  

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ..ร่วมชมละครเวทีเทิดพระเกียรติ

Super Hero of the world “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00-17.30 น

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ 4 สถาบัน (คณะบริหารธุรกิจ)

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ 4 สถาบัน (คณะบริหารธุรกิจ) • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย “ความสุข สนุกสนาน โหด มันส์ ฮา” กิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 20 มาพร้อมความสัมพันธ์อันแนบแน่นของกลุ่มคณะกรรมการนักศึกษาต่างสถาบันจากรุ่นสู่รุ่น

โครงการมอบทุนการศึกษาพัฒนาเยาวชน (ครั้งที่ 15)

ทำ-ดี-ตาม-คำ-พ่อ โครงการมอบทุนการศึกษาพัฒนาเยาวชน (ครั้งที่ 15) “การกระจายตัวของความก้าวหน้าที่ยังไม่ทั่วถึงจึงส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างชนบทกับเมือง” (ประธานโครงการ) น้องกัณ 083-094-3467 (ผู้ประสานงาน) น้องแอม 088-192-6506