';

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดงานสัมมานา “Lean Supply Chain Strategy

กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานแบบลีน

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น.

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนากับเรา

คณะบริหารธุรกิจ