';

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดงานสัมมานา “เตรียมความพร้อมเข้าสอบ

Single License และ Derivatives License”

ระหว่างวันที่ 21 – 24  มีนาคม 2560 เวลา 18.00 – 21.00 น.

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนากับเรา

“Derivatives License Preparation”

24 มีนาคม 2560

โดย คุณ ทศพล ศักดิ์ถาวรดำรง 

ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกรรมตราสารอนุพันธ์

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

เวลาและสถานที่

18.00 – 21.00 น. ตึก TST Tower ชั้น 22 , Vibhavadee Rd.

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนากับเรา

“IC (Single) License Preparation”

21 มีนาคม 2560 – 23 มีนาคม 2560

โดย คุณ นิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์ (Strategic Product Development)

และ

ผู้บรรยาย จาก กลต.

เวลาและสถานที่

18.00 – 21.00 น. ตึก TST Tower ชั้น 22 , Vibhavadee Rd.

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนากับเรา

คณะบริหารธุรกิจ