Coming soon

เคล็ดลับวิชา เตรียมพบกับเอกสารสรุปเคล็ดลับรายวิชา พร้อมให้นักศึกษาดาวน์โหลดได้ เร็วๆนี้

Share
ลำดับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

1)    ให้บัณฑิตขึ้นทะเบียนบัณฑิตภายในวันเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา  ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://registrar.rsu.ac.th/egraduate/ ด้วย username และ password ชุดเดียวกับ intranet 2)    หลังจากเข้าระบบแล้วบัณฑิตจะต้องกรอกแบบสอบถามและกดบันทึกแบบสอบถามก่อน จึงจะเข้าสู่หน้าการขึ้น ทะเบียนบัณฑิต 3)    เมื่อเข้าสู่หน้าการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและบันทึกข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว ให้บัณฑิตตรวจสอบคำนำหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุลว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อแจ้งสำนักงานทะเบียน 4)    พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารแล้วนำใบแจ้งการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงเทพฯหรือธนาคารไทยพาณิชย์ ตามที่ระบุในใบแจ้งชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดในกำหนดการตามปฏิทินการศึกษา ห้ามใช้ช่องทางอื่นในการชำระเงิน  ทั้งนี้หากมีข้อผิดพลาดสืบเนื่องจากการชำระเงินนอกเหนือจากช่องทางที่กำหนด มหาวิทยาลัยฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น (จำนวนเงินรวม 1,520 บาท ประกอบด้วย ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

Share
ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา

ประกาศหน้าสำนักงานทะเบียนและที่ http://registra.rsu.ac.th/ 2. ติดต่อขอใบโครงสร้างหลักสูตร (มรส.36) และใบคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (มรส.32) จากสำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์) ทำการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 3. เตรียมรูปถ่ายสวมครุย หลังฉากสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว ในลักษณะหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ทรงผมเป็นทรงสุภาพ ไม่ติดเครื่องประดับและต่างหู จำนวน 3 ใบ 4. ยื่นเอกสารข้อ 2.

Share
กิจกรรมเก็บชั่วโมงทุน เฝ้าห้อง Shoppa ตึก2 คณะบริหารธุรกิจ

สำหรับนักศึกษานักศึกษาทุนคณะบริหารที่ต้องการจะทำกิจกรรมเพื่อเก็บชั่วโมงทุน คณะบริหารธุรกิจของเรา มีกิจกรรมชั่วโมงทุนดีๆสำหรับผู้ที่สนใจมาฝากกัน เป็นงานง่ายๆ อย่างการเฝ้าห้อง Shoppa หรือว่าห้อง Bussiness Center นั่นเอง เงื่อนไขการทำชั่วโมงทุนจากการเฝ้าห้อง Shoppa มีดังนี้ การเฝ้าห้อง Shoppa จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09:00 – 12.00 น. ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 12.00 – 15.00

Share
โครงการมอบทุนการศึกษาพัฒนาเยาวชน (ครั้งที่ 15)

ทำ-ดี-ตาม-คำ-พ่อ โครงการมอบทุนการศึกษาพัฒนาเยาวชน (ครั้งที่ 15) “การกระจายตัวของความก้าวหน้าที่ยังไม่ทั่วถึงจึงส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างชนบทกับเมือง” (ประธานโครงการ) น้องกัณ 083-094-3467 (ผู้ประสานงาน) น้องแอม 088-192-6506

Share
คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ | ได้ให้การต้อนรับ “สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)

คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ | ได้ให้การต้อนรับ “สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)   สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) มอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายกิจการนักศึกษา วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

Share