';

ยูโดคว้าเพิ่มอีกอีก 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง44 “สุรนารีเกมส์”