';

ครั้งแรกที่กีฬา “เชียร์ลีดดิ้ง” ได้รับการบรรจุเป็นกีฬาสาธิต ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2560