';

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต จับมือ สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย จัดงาน BME INNOVATION 2017