';

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ..ร่วมชมละครเวทีเทิดพระเกียรติ