คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรังสิต

Call Us

โทร. 02-997 2200 ต่อ 1005, 1045

Address

ชั้น 2 อาคารประสิทธิรัตน์ 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

E-mail

rsubusiness@gmail.com